కేసీఆర్ సమక్షంలో తెరాసలో దానం చేరిక (ఫొటోలు)

First Published 25, Jun 2018, 11:12 AM IST

కేసీఆర్ సమక్షంలో తెరాసలో దానం చేరిక (ఫొటోలు)

Former senior Congress leader Danam Nagender joins TRS

Former senior Congress leader Danam Nagender joins TRS

Former senior Congress leader Danam Nagender joins TRS

Former senior Congress leader Danam Nagender joins TRS

Former senior Congress leader Danam Nagender joins TRS

Former senior Congress leader Danam Nagender joins TRS

Former senior Congress leader Danam Nagender joins TRS

Former senior Congress leader Danam Nagender joins TRS

Former senior Congress leader Danam Nagender joins TRS

Former senior Congress leader Danam Nagender joins TRS

Former senior Congress leader Danam Nagender joins TRS

Former senior Congress leader Danam Nagender joins TRS

loader