ఇళ్లందకుంట శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామిని దర్శించుకొన్న ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ (ఫోటోలు)

First Published 21, Dec 2018, 11:42 AM

కరీంనగర్ జిల్లా:- ఇళ్లందకుంట మండల కేంద్రంలోని శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేసిన ఎమ్మెల్యే ఈటల.రాజేందర్..పూర్ణకుంభంతో ఘన స్వాగతం పలికిన ఆలయ పూజారులు..

ఇళ్లందకుంట శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామిని దర్శించుకొన్న ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్

ఇళ్లందకుంట శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామిని దర్శించుకొన్న ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్

ఇళ్లందకుంట శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామిని దర్శించుకొన్న ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్

ఇళ్లందకుంట శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామిని దర్శించుకొన్న ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్

ఇళ్లందకుంట శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామిని దర్శించుకొన్న ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్

ఇళ్లందకుంట శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామిని దర్శించుకొన్న ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్

ఇళ్లందకుంట శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామిని దర్శించుకొన్న ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్

ఇళ్లందకుంట శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామిని దర్శించుకొన్న ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్

loader