జోనల్ వ్యవస్థపై కుస్తీ: డీల్లీకి కేసీఆర్ ( ఫోటోలు)

First Published 3, Aug 2018, 1:47 PM IST

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

CM KCR going to Delhi for new zonal system

loader