హైదరాబాదులో క్రిస్మస్ కు ముస్తాబైన చర్చ్ లు (ఫొటోలు)

First Published Dec 25, 2018, 10:44 AM IST

Churches Getting Colorful Lighting for Christmas Celebrations in City