ప్రభుత్వ విప్ గా గువ్వల బాలరాజు... రాజకీయ ప్రముఖుల శుభాకాంక్షలు (ఫోటోలు)

First Published 18, Oct 2019, 6:10 PM

ప్రభుత్వ విప్ గా గువ్వల బాలరాజు... రాజకీయ ప్రముఖుల శుభాకాంక్షలు (ఫోటోలు) 

ప్రభుత్వ విప్ గా గువ్వలకు పుష్పగుచ్చం అందిస్తున్న మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

ప్రభుత్వ విప్ గా గువ్వలకు పుష్పగుచ్చం అందిస్తున్న మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

విప్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన  బాలరాజుకు అక్షింతలు వేసి ఆశిర్వదిస్తున్న మంత్రి

విప్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన బాలరాజుకు అక్షింతలు వేసి ఆశిర్వదిస్తున్న మంత్రి

నూతన విప్ బాలరాజుతో మంత్రి ఆత్మీయ ఆలింగనం

నూతన విప్ బాలరాజుతో మంత్రి ఆత్మీయ ఆలింగనం

బాలరాజు పదవీస్వీకరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా పూజలో పాల్గొన్న శ్రీనివాస్ గౌడ్

బాలరాజు పదవీస్వీకరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా పూజలో పాల్గొన్న శ్రీనివాస్ గౌడ్

విప్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

విప్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

ప్రభుత్వ విప్ బాలరాజును కలిసిన మంత్రి  నిరంజన్ రెడ్డి

ప్రభుత్వ విప్ బాలరాజును కలిసిన మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి

బాలరాజుకు పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి అభినందిస్తున్న మంత్రి

బాలరాజుకు పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి అభినందిస్తున్న మంత్రి