నీరా సేవిస్తూ.. ఒంపుతూ.. మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ (ఫొటోలు)

First Published 15, Jun 2020, 4:33 PM

నీరా సేవిస్తూ.. ఒంపుతూ.. మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ (ఫొటోలు)
 

<p>దాస్యం వినయ్ భాస్కర్‌కు నీరాను ఒంపుతున్న మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్</p>

దాస్యం వినయ్ భాస్కర్‌కు నీరాను ఒంపుతున్న మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

<p>వరంగల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ముచ్చెర్ల గ్రామంలో బహుజన విప్లవ వీరుడు శ్రీ సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న విగ్రహ ఆవిష్కరణ చేస్తున్న శ్రీనివాస్ గౌడ్</p>

వరంగల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ముచ్చెర్ల గ్రామంలో బహుజన విప్లవ వీరుడు శ్రీ సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న విగ్రహ ఆవిష్కరణ చేస్తున్న శ్రీనివాస్ గౌడ్

<p>కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్న  మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్</p>

కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్న  మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

<p>మొక్కను నాటిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్</p>

మొక్కను నాటిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

<p>సమావేశంలో ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న  మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్</p>

సమావేశంలో ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న  మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

<p>మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్‌కు నీరాను ఒంపుతున్న కల్లు గీత కార్మికుడు</p>

మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్‌కు నీరాను ఒంపుతున్న కల్లు గీత కార్మికుడు

loader