సూర్యుడి చుట్టూ ఇంద్రధనుస్సు.. ఆకాశంలో ఆవిష్కృతమైన అద్భుతం !

First Published Jun 2, 2021, 1:45 PM IST

ఆకాశంలో అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతమయ్యింది. సూర్యుడి చుట్టూ రంగుల ఇంద్రధనుస్సు లాంటి వలయం ఏర్పడింది. ఉదయం 11 గంటల నుంచి గంట పాటు ఈ దృశ్యం హైదరాబాద్ వాసులను అబ్బురపరిచింది.