2019లో కొత్త సచివాలయ భవనానికి కేసీఆర్ శంకుస్థాపన (ఫొటోలు)

First Published 7, Jul 2020, 12:02 PM

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతనంగా నిర్మించనున్న సచివాలయం కోసం గత సంవత్సరమే(2019లో) ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ భూమిపూజ చేసిన విషయం  తెలిసిందే. డీ బ్లాక్ వెనుక భాగంలో పోర్టికో ఎదురుగా ఉన్న గార్డెన్‌లో భవనాల నిర్మాణానికి ముఖ్యమంత్రి భూమిపూజ చేశారు. 

<p>నూతన  సచివాలయ నిర్మాణానికి భూమిపూజ చేస్తున్న సీఎం కేసీఆర్ </p>

నూతన  సచివాలయ నిర్మాణానికి భూమిపూజ చేస్తున్న సీఎం కేసీఆర్ 

<p>పునాది కోసం తీసిన గుంతలో గునపం పెడుతున్న సీఎం</p>

పునాది కోసం తీసిన గుంతలో గునపం పెడుతున్న సీఎం

<p>నూతన  సచివాలయ నిర్మాణానికి భూమిపూజ కార్యక్రమంలో గునపంతో కేసీఆర్ </p>

నూతన  సచివాలయ నిర్మాణానికి భూమిపూజ కార్యక్రమంలో గునపంతో కేసీఆర్ 

<p>పునాది గుంతలో సిమెంట్ వేస్తున్న కేసీఆర్ </p>

పునాది గుంతలో సిమెంట్ వేస్తున్న కేసీఆర్ 

<p>పునాదిరాళ్ళకు పూజ చేస్తున్న సీఎం కేసీఆర్</p>

పునాదిరాళ్ళకు పూజ చేస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

<p>పునాది రాయిని మొక్కుతున్న సీఎం</p>

పునాది రాయిని మొక్కుతున్న సీఎం

<p>నూతన  సచివాలయ నిర్మాణ భూమిపూజ కార్యక్రమంలో  సీఎం కేసీఆర్</p>

నూతన  సచివాలయ నిర్మాణ భూమిపూజ కార్యక్రమంలో  సీఎం కేసీఆర్

<p>పునాది కోసం తీసిన గుంతలో సిమెంట్ వేస్తున్న కేసీఆర్ </p>

పునాది కోసం తీసిన గుంతలో సిమెంట్ వేస్తున్న కేసీఆర్ 

<p>గుమ్మడికాయ కొడుతున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ </p>

గుమ్మడికాయ కొడుతున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ 

<p>నూతన  సచివాలయ నిర్మాణానికి భూమిపూజ కార్యక్రమం</p>

నూతన  సచివాలయ నిర్మాణానికి భూమిపూజ కార్యక్రమం

<p>నూతన  సచివాలయ నిర్మాణానికి భూమిపూజ </p>

నూతన  సచివాలయ నిర్మాణానికి భూమిపూజ 

<p>నూతన  సచివాలయ నిర్మాణ భూమిపూజ కార్యక్రమంలో సీఎం కేసీఆర్</p>

నూతన  సచివాలయ నిర్మాణ భూమిపూజ కార్యక్రమంలో సీఎం కేసీఆర్

loader