విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆటలొద్దు: అధికారులపై ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహం (ఫోటోలు)

First Published 23, Jul 2019, 4:03 PM

విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆటలొద్దు: అధికారులపై ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహం (ఫోటోలు)

నాసిరకం భోజనం పెడుతున్నారని విద్యార్థుల ఫిర్యాదు

నాసిరకం భోజనం పెడుతున్నారని విద్యార్థుల ఫిర్యాదు

స్టోర్ రూమ్ తనిఖీ చేసిన ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్

స్టోర్ రూమ్ తనిఖీ చేసిన ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్

స్టోర్ రూమ్ లో పండ్లు, కూరగాయలను తనిఖీ చేసిన ఎమ్మెల్యే క్రాంతి

స్టోర్ రూమ్ లో పండ్లు, కూరగాయలను తనిఖీ చేసిన ఎమ్మెల్యే క్రాంతి

విద్యార్థులతో కలిసి భోనం చేసిన ఎమ్మెల్యేల క్రాంతి

విద్యార్థులతో కలిసి భోనం చేసిన ఎమ్మెల్యేల క్రాంతి

loader