చినజీయర్ స్వామి ఆశ్రమంలో మధ్యప్రదేశ్ సీఎం...కుటుంబ సమేతంగా (ఫోటోలు)

First Published 26, Jun 2020, 10:32 AM

హైదరాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ కు చేరుకున్నారు మద్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్. కాసేపటి క్రితం ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ మండలంలోని శ్రీరాం నగర్ శ్రీ త్రిదండి రామానుజ చిన్నజీయర్ స్వామి అశ్రమానికి చేరుకున్నారు. కుటుంబ సమేతంగా వచ్చిన శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కు చిన్నజీయర్ స్వామి, మైహోం అధినేత రామేశ్వరావు పూర్ణకుంభంతో  అశ్రమంలోకి అహ్వానించారు. ఇవాళ రాత్రి అశ్రమంలోనే శివరాజ్ సింగ్ బస చేయనునట్లు తెలుస్తుంది. 

<p>మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కు తిలకం దిద్దుతున్న పండితులు</p>

మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కు తిలకం దిద్దుతున్న పండితులు

<p>మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దంపతులకు ఆశ్రమంలోని దేవాలన్ని చూపిస్తున్న జియర్ స్వామి</p>

మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దంపతులకు ఆశ్రమంలోని దేవాలన్ని చూపిస్తున్న జియర్ స్వామి

<p>శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ వెంటవచ్చిన వారిని ఆశీర్వదిస్తున్న చినజియర్ స్వామి</p>

శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ వెంటవచ్చిన వారిని ఆశీర్వదిస్తున్న చినజియర్ స్వామి

<p>ఎంపీ సీఎం  శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కు పూలమాల వేస్తున్న చినజియర్ స్వామి</p>

ఎంపీ సీఎం  శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కు పూలమాల వేస్తున్న చినజియర్ స్వామి

<p> శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దంపతులతో ముచ్చటిస్తున్న చినజియర్ స్వామి</p>

 శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దంపతులతో ముచ్చటిస్తున్న చినజియర్ స్వామి

<p>చినజియర్ స్వామి పాదాలకు నమస్కరిస్తున్న శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్  </p>

చినజియర్ స్వామి పాదాలకు నమస్కరిస్తున్న శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్  

<p>ఆశ్రమంలోని  దేవాలయంలో పూజలు నిర్వహిస్తున్న శివరాజ్ సింగ్ దంపతులు</p>

ఆశ్రమంలోని  దేవాలయంలో పూజలు నిర్వహిస్తున్న శివరాజ్ సింగ్ దంపతులు

<p>ముచ్చింతల్  ఆశ్రమంలోని వారికి నమస్కరిస్తున్న ఎంపీ సీఎం </p>

ముచ్చింతల్  ఆశ్రమంలోని వారికి నమస్కరిస్తున్న ఎంపీ సీఎం 

<p>మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కు స్వాగతం పలుకుతున్న  పండితులు</p>

మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కు స్వాగతం పలుకుతున్న  పండితులు

<p> శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ తో మైహోం సంస్ధల అధినేత రామేశ్వర రావు </p>

 శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ తో మైహోం సంస్ధల అధినేత రామేశ్వర రావు 

<p>స్వాగతం పలకడానికి వచ్చినవారికి నమస్కరిస్తున్న శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్  </p>

స్వాగతం పలకడానికి వచ్చినవారికి నమస్కరిస్తున్న శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్  

<p>మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దంపతులను ఆశీర్వదిస్తున్న పండితులు</p>

మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దంపతులను ఆశీర్వదిస్తున్న పండితులు

<p>ఆశ్రమంలోకి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కు సాదర ఆహ్వానం</p>

ఆశ్రమంలోకి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కు సాదర ఆహ్వానం

<p>ముచ్చింతల్ ఆశ్రమంవద్ద శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దంపతులు</p>

ముచ్చింతల్ ఆశ్రమంవద్ద శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దంపతులు

<p>మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దంపతులకు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం</p>

మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దంపతులకు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం

<p>చినజీయర్ స్వామితో శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ </p>

చినజీయర్ స్వామితో శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ 

<p>శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దంపతులకు ఆశ్రమాన్ని దగ్గరుండి చూపిస్తున్న చినజీయర్ స్వామి </p>

శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దంపతులకు ఆశ్రమాన్ని దగ్గరుండి చూపిస్తున్న చినజీయర్ స్వామి 

<p>మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్  పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి స్వాగతం పలుకుతున్న రామేశ్వర రావు </p>

మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్  పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి స్వాగతం పలుకుతున్న రామేశ్వర రావు 

<p>ముచ్చింతల్ ఆశ్రమంలో శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్  </p>

ముచ్చింతల్ ఆశ్రమంలో శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్  

loader