హెల్త్ సెంటర్ లో మహిళా ఉద్యోగుల మందు పార్టీ.. వైరల్

First Published Mar 20, 2021, 12:40 PM IST

బెలగామ్ జిల్లా గోకాక్ తాలుకాలోని సింధికూర్ బేటా గ్రామంలో ఈ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఉంది.