లక్షద్వీప్ లో కొత్త చట్టాలు : ఏం చెబుతున్నాయి? వివాదాస్పదం ఎందుకవుతున్నాయి?

First Published Jun 1, 2021, 11:25 AM IST

దేశంలోనే అత్యంత సుందరమైన ప్రదేశాల్లో లక్షద్వీప్ ఒకటి.  ఈ 37 దీవుల సముదాయం లో కేవలం పరిధిలోని ప్రజలు నివసిస్తుంటారు.  ప్రకృతి అందాలకు, బీసీలకు పేరెన్నికగన్న కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ఇప్పుడు నిరసనలతో  అట్టుడికిపోతుంది. ప్రశాంతతను కోల్పోయింది.