డబుల్ మాస్క్ : కేంద్రం కీలక మార్గదర్శకాలు జారీ.. ఎలా ధరించాలంటే..

First Published May 11, 2021, 10:43 AM IST

వైరస్ నుంచి మరింత సురక్షితంగా ఉండడం కోసం డబుల్ మాస్క్ లను ధరించాలని సూచనలు చేశారు.