నొప్పినుంచి ఉపశమనానికి కాపడం పెడుతున్నారా?.. అయితే ఇది మీకు తెలియాల్సిందే...

First Published Jun 8, 2021, 1:09 PM IST

నొప్పినుంచి ఉపశమనానికి కాపడం పెట్టడం అందరికీ తెలిసిందే. నొప్పిని బట్టి ఐస్ తోనా, వేడితోనా అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఏ నొప్పికి ఏ కాపడం మంచిది.. ఎలాంటి సందర్బాల్లో, ఏ కాపడం మంచిదో తెలిస్తే నొప్పి నుంచి ఈజీగా బయటపడొచ్చు.