స్వాతంత్య్రం కన్నా గొప్పది ఏది లేదు.. శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

First Published 15, Aug 2020, 10:02 AM

దేశ వ్యాప్తంగా 74 వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. బానిస సంకెళ్లను తెంచేందుకు త్యాగాలు చేసిన వీరులను ప్రజలు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు కూడా ఇండిపెండెన్స్‌ డే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ట్వీట్  చేస్తున్నారు. వీరుల త్యాగాలు తలుచుకొని గర్వంగా ఉప్పొంగిపోతున్నారు.

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

<p>స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్</p>

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన టాలీవుడ్

loader