రాయల్‌ స్టైల్‌లో రానా - మిహీకాల పెళ్లి వేడుక (ఫోటోలు)

First Published 8, Aug 2020, 10:27 PM

టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో రానా దగ్గుబాటి ఓ ఇంటి వాడు అయ్యాడు. ప్రముఖ వ్యాపార వేత్త మిహీకా బజాజ్‌ను సాంప్రదాయ పద్దతిలో వివాహం చేసుకున్నాడు. కరోనా కారణంగా అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో కోవిడ్‌ నిబంధనలు పాటిస్తూ వీరి వివాహాన్ని జరిపించారు. రాయల్‌ స్టైల్‌ లో జరిగిన ఈ పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించి ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

<p>రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక</p>

రానా దగ్గుబాటి, మిహీకా బజాజ్‌ల పెళ్లి వేడుక

loader