హీరోయిన్‌ మూడో పెళ్లి.. వైరల్‌ అవుతున్న ఫోటోలు

First Published 27, Jun 2020, 6:23 PM

నటి వనిత, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్‌ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం బంధుమిత్రులు కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో ఘనంగా జరిగింది. క్రిస్టియన్‌ సాంప్రదాయం ప్రకారం జరిగిన ఈ వేడుక అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. ఈ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఇది వనితకు మూడో వివాహం అన్న సంగతి తెలిసిందే.

<p>వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం</p>

వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం

<p>వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం</p>

వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం

<p>వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం</p>

వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం

<p>వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం</p>

వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం

<p>వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం</p>

వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం

<p>వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం</p>

వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం

<p>వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం</p>

వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం

<p>వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం</p>

వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం

<p>వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం</p>

వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం

<p>వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం</p>

వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం

<p>వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం</p>

వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం

<p>వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం</p>

వనితా విజయ్‌ కుమార్‌, విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్ డైరెక్టర్‌ పీటర్‌ పాల్‌ల వివాహం

loader