చాహాల్, ధనశ్రీ వర్మ ‘పసుపు’ వేడుక... కొంటె చూపులతో చాహాల్ అల్లరి...

First Published Dec 24, 2020, 7:10 PM IST

క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్ వివాహ వేడుకలను ఫుల్లుగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. మంగళవారం చడీ చప్పుడు కాకుండా తన ప్రేయసి ధనశ్రీవర్మను పెళ్లాడిన యజ్వేంద్ర చాహాల్... నిన్న ‘ఎంగేజ్‌మెంట్ డే’ వేడుకల్లో పాల్గొన్నాడు. నేడు యజ్వేంద్ర చాహాల్, ధనశ్రీ వర్మ హల్దీ వేడక జరిగింది. పసుపు బట్టల్లో ముస్తాబైన యజ్వేంద్ర చాహాల్, ధనశ్రీ వర్మ... పచ్చ తోరణం కింద కొంటె అల్లరి చేశారు. ఈ ఫోటోలను చూసినవారందరూ ఏదో అనుకున్నాం కానీ చాహాల్‌లో చాలా రొమాంటిక్ యాంగిల్ ఉందంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

<p>క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)</p>

క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)

<p>క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)</p>

క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)

<p>క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)</p>

క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)

<p>క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)</p>

క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)

<p>క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)</p>

క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)

<p>క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)</p>

క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)

<p>క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)</p>

క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)

<p>క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)</p>

క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)

<p>క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)</p>

క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, యూట్యూబర్, కొరియోగ్రాఫర్ ధనశ్రీ శర్మ ‘హల్దీ సెరమనీ’ ఫోటోలు... (Image: Instagram)

<p>భారత క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, ధనుశ్రీ వర్మ ఎంగేజ్‌మెంట్ డే ఫోటోలు... (Image: Instagram)</p>

భారత క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, ధనుశ్రీ వర్మ ఎంగేజ్‌మెంట్ డే ఫోటోలు... (Image: Instagram)

<p>భారత క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, ధనుశ్రీ వర్మ ఎంగేజ్‌మెంట్ డే ఫోటోలు... (Image: Instagram)</p>

భారత క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, ధనుశ్రీ వర్మ ఎంగేజ్‌మెంట్ డే ఫోటోలు... (Image: Instagram)

<p>భారత క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, ధనుశ్రీ వర్మ ఎంగేజ్‌మెంట్ డే ఫోటోలు... (Image: Instagram)</p>

భారత క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, ధనుశ్రీ వర్మ ఎంగేజ్‌మెంట్ డే ఫోటోలు... (Image: Instagram)

<p>భారత క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, ధనుశ్రీ వర్మ ఎంగేజ్‌మెంట్ డే ఫోటోలు... (Image: Instagram)</p>

భారత క్రికెటర్ యజ్వేంద్ర చాహాల్, ధనుశ్రీ వర్మ ఎంగేజ్‌మెంట్ డే ఫోటోలు... (Image: Instagram)

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?