ఐపీఎల్ 2021 ఫైనల్ ఆ రెండు జట్ల మధ్యే... మిగిలిన జట్లన్నీ ప్లేఆఫ్ వరకే, ఇక ఫిక్స్ అయిపోండి...

First Published May 2, 2021, 4:46 PM IST

ఐపీఎల్‌లో 8 జట్లు ఆడతాయి. అయితే అందులో ఏడు జట్లు మాత్రం సీఎస్‌కేతో ఫైనల్ ఆడడానికి లీగ్ మొత్తం మ్యాచులు ఆడుతూ ఉంటాయి... ఇది ఐపీఎల్‌లో పాత సామెత. ఆ తర్వాత ఐపీఎల్ 8 జట్లు ఆడతాయి, కానీ అందులో మిగిలిన ఏడు జట్లు, ఫైనల్‌లో ముంబైతో ఓడిపోవడానికి సీజన్ మొత్తం పోరాడతాయి... ఇది కూడా పాత సామెత...