ఒక ప్రధానమంత్రి కథ: 53 సంవత్సరాల క్రితం అదృశ్యమై ఇప్పటి వరకు కనిపించలేదు..

First Published May 8, 2021, 1:49 PM IST

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలలో  ప్రధానమంత్రులు చాలా మంది ఉన్నారు, అలాగే వారు కొన్ని కారణాల వల్ల చాలా ప్రసిద్ది చెందారు కూడా. పాకిస్తాన్ ప్రధాని జుల్ఫికర్ అలీ భుట్టో గురించి మాట్లాడితే అతన్ని రాత్రి రెండు గంటలకు ఉరితీశారు.