ఈ రాశివారిది కచ్చితంగా లవ్ మ్యారేజ్.. పక్కా..!

First Published Mar 10, 2021, 1:01 PM IST


చాలా మంది ప్రేమించుకుంటారు కానీ.. పెళ్లి చేసుకోలేరు.. ఎందుకలా అంటే.. తమకు రాసిపెట్టిలేదని చెబుతుంటారు. అయితే.. ఈ రాశివారి జీవితంలో మాత్రం ప్రేమ పెళ్లి కచ్చితంగా రాసి ఉంది.