ఎమ్మెల్సీలుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వైసీపీ నేతలు

First Published 11, Sep 2019, 7:05 PM IST

ఎమ్మెల్సీలుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వైసీపీ నేతలు

ప్రమాణ స్వీకార పత్రాన్నిఅందుకుంటున్న ఎమ్మెల్సీ చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి

ప్రమాణ స్వీకార పత్రాన్నిఅందుకుంటున్న ఎమ్మెల్సీ చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి

ఎమ్మెల్సీగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి

ఎమ్మెల్సీగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి

ఎమ్మెల్సీగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్న ఇక్బాల్

ఎమ్మెల్సీగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్న ఇక్బాల్

ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికైన పత్రాన్ని అందిస్తున్న శాసనమండలి చైర్మన్ ఎంఏ షరీఫ్

ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికైన పత్రాన్ని అందిస్తున్న శాసనమండలి చైర్మన్ ఎంఏ షరీఫ్

ఎమ్మెల్సీగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి

ఎమ్మెల్సీగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి

ఎమ్మెల్సీగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న ఇక్బాల్

ఎమ్మెల్సీగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న ఇక్బాల్

ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికైనట్లు ధృవీకరణ పత్రాన్ని మంత్రి మోపిదేవికి అందిస్తున్న చైర్మన్ ఎంఏ షరీఫ్

ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికైనట్లు ధృవీకరణ పత్రాన్ని మంత్రి మోపిదేవికి అందిస్తున్న చైర్మన్ ఎంఏ షరీఫ్

ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న మంత్రి మోపిదేవి వెంకటరమణ

ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న మంత్రి మోపిదేవి వెంకటరమణ

ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత శాసనమండలి చైర్మన్ ఎంఏ షరీఫ్ తో ఎమ్మెల్సీలు

ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత శాసనమండలి చైర్మన్ ఎంఏ షరీఫ్ తో ఎమ్మెల్సీలు

loader