జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం

First Published Aug 15, 2019, 5:40 PM IST

జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం

పోలీసుల గౌరవ వందనం స్వీకరిస్తున్న ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం

పోలీసుల గౌరవ వందనం స్వీకరిస్తున్న ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం

గాంధీ చిత్రపటం వద్ద నివాళులర్పిస్తున్న స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం

గాంధీ చిత్రపటం వద్ద నివాళులర్పిస్తున్న స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం

ఏపీ అసెంబ్లీ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్న స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం

ఏపీ అసెంబ్లీ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్న స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం

జాతీయ పతాకావిష్కరణలో పాల్గొన్న అసెంబ్లీ సిబ్బంది, ఉద్యోగులు

జాతీయ పతాకావిష్కరణలో పాల్గొన్న అసెంబ్లీ సిబ్బంది, ఉద్యోగులు

శాసనసభ ఆవరణలో మొక్క నాటుతున్న శాసనమండలి ఛైర్మెన్ ఎంఏ షరీఫ్

శాసనసభ ఆవరణలో మొక్క నాటుతున్న శాసనమండలి ఛైర్మెన్ ఎంఏ షరీఫ్

అసెంబ్లీ ఆవరణలో మొక్క నాటుతున్న అసెంబ్లీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం

అసెంబ్లీ ఆవరణలో మొక్క నాటుతున్న అసెంబ్లీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం

మీడియాతో మాట్లాడుతున్న అసెంబ్లీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం, శాసనమండలి ఛైర్మెన్ ఎంఏ షరీఫ్

మీడియాతో మాట్లాడుతున్న అసెంబ్లీ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం, శాసనమండలి ఛైర్మెన్ ఎంఏ షరీఫ్

శాసనమండలి ఛైర్మెన్ కు  జ్ఞాపిక‌ను బహుకరిస్తున్న స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం

శాసనమండలి ఛైర్మెన్ కు జ్ఞాపిక‌ను బహుకరిస్తున్న స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం

శాసనమండలి ఛైర్మెన్ షరీఫ్  పోలీసుల  గౌరవ వందనం స్వీకరిస్తున్న దృశ్యం

శాసనమండలి ఛైర్మెన్ షరీఫ్ పోలీసుల గౌరవ వందనం స్వీకరిస్తున్న దృశ్యం

గాంధీ చిత్రపటం వద్ద నివాళులర్పిస్తున్న శాసనమండలి ఛైర్మెన్ ఎంఏ షరీఫ్

గాంధీ చిత్రపటం వద్ద నివాళులర్పిస్తున్న శాసనమండలి ఛైర్మెన్ ఎంఏ షరీఫ్

శాసనమండలిలో జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్న శాసనమండలి ఛైర్మెన్ ఎంఏ షరీఫ్

శాసనమండలిలో జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్న శాసనమండలి ఛైర్మెన్ ఎంఏ షరీఫ్

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?