భీమవరం పర్యటనకు బయల్దేరిన పవన్ కల్యాణ్ (ఫోటోలు)

First Published Aug 4, 2019, 3:32 PM IST

భీమవరం పర్యటనకు బయల్దేరిన పవన్ కల్యాణ్ (ఫోటోలు)

రాజమండ్రి విమానాశ్రయంలో ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

రాజమండ్రి విమానాశ్రయంలో ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

పవన్ కల్యాణ్‌కు స్వాగతం పలుకుతున్న మహిళలు

పవన్ కల్యాణ్‌కు స్వాగతం పలుకుతున్న మహిళలు

జనసేన నేతలతో చర్చలు జరుపుతున్న పవన్ కల్యాణ్

జనసేన నేతలతో చర్చలు జరుపుతున్న పవన్ కల్యాణ్

పశువులకు మేత పెడుతున్న పవన్ కల్యాణ్

పశువులకు మేత పెడుతున్న పవన్ కల్యాణ్

పశువులను తిలకిస్తున్న జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్

పశువులను తిలకిస్తున్న జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?