ప్రభుత్వం వల్ల కాదు.... ఇసుక కార్మికులను మీరే ఆదుకోవాలి: గవర్నర్ కు పవన్ వినతి

First Published 12, Nov 2019, 5:02 PM IST

ప్రభుత్వం వల్ల కాదు.... ఇసుక కార్మికులను మీరే ఆదుకోవాలి: గవర్నర్ కు పవన్ వినతి

ఇసుక కార్మికుల సమస్యలపై గవర్నర్ ను కలిసిన జగనసేన చీఫ్ పవన్

ఇసుక కార్మికుల సమస్యలపై గవర్నర్ ను కలిసిన జగనసేన చీఫ్ పవన్

గవర్నర్ కు వినతిపత్రం సమర్పిస్తున్న  పవన్ కల్యాణ్

గవర్నర్ కు వినతిపత్రం సమర్పిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గవర్నర్ తో జనసేన నాయకుల భేటీ

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గవర్నర్ తో జనసేన నాయకుల భేటీ

గవర్నర్ కు మొక్కను అందిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

గవర్నర్ కు మొక్కను అందిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

గవర్నర్ ను కలిసిన పవన్ కల్యాణ్, నాదెండ్ల మనోహర్...ఇతర జనసేన నాయకులు

గవర్నర్ ను కలిసిన పవన్ కల్యాణ్, నాదెండ్ల మనోహర్...ఇతర జనసేన నాయకులు

గవర్నర్ తో కరచాలనం చేస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

గవర్నర్ తో కరచాలనం చేస్తున్న పవన్ కల్యాణ్

loader