పవన్ కి ఉన్నదేంటి... నాకు లేనిదేంటి : శ్రీరెడ్డి

Sri reddy about pawan kalyan at somajiguda press club
Highlights

పవన్ కి ఉన్నదేంటి... నాకు లేనిదేంటి

                        

చాలా రోజుల తర్వాత ప్రెస్ ముందుకు వచ్చిన శ్రీరెడ్డి.  మా పోరాటం ఆపేదిలేదంటు ఇక పై ఉద్యమం తీవ్రంగా ఉంటుందంటు వ్యాఖ్యానించింది.

loader