పవన్ కి ఉన్నదేంటి... నాకు లేనిదేంటి : శ్రీరెడ్డి

పవన్ కి ఉన్నదేంటి... నాకు లేనిదేంటి : శ్రీరెడ్డి

                        

చాలా రోజుల తర్వాత ప్రెస్ ముందుకు వచ్చిన శ్రీరెడ్డి.  మా పోరాటం ఆపేదిలేదంటు ఇక పై ఉద్యమం తీవ్రంగా ఉంటుందంటు వ్యాఖ్యానించింది.

Sign in to Comment/View Comments

Recent News

Recent Videos