శ్రీ ముఖి: పర్ఫెక్ట్ హాట్ యాంకర్ (గోవా ఫొటోస్)

First Published Jan 23, 2019, 1:23 PM IST

Courtesy: Instagram - Sree Mukhi 

బిజీ బిజీ షెడ్యూల్ తో గత కొన్ని రోజులుగా అలసిన బుల్లితెర యాంకర్ శ్రీ ముఖి రెండు రోజులుగా గోవాలో సేదతీరడానికి వెళ్ళింది. రీసెంట్ గా ట్రిప్ ముగించింది. అందుకు సంబందించిన ఫొటోస్ కోసం క్లిక్ చేయండి. 

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

courtesy: instagram - sree mukhi

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?