రీసెంట్ గా ఇంటర్వ్యూ లో వర్మ కొన్ని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వీడియో లో పవన్ గురించి శ్రీరెడ్డి గురించి కొన్ని ఆశక్తికరమైన వ్యాఖ్యాలు చేశారు.