కోడి రామకృష్ణ కెరీర్ లో మరపురాని చిత్రాలు!

First Published Feb 22, 2019, 4:23 PM IST

కోడి రామకృష్ణ కెరీర్ లో మరపురాని చిత్రాలు

అమ్మోరు

అమ్మోరు

ఆహుతి

ఆహుతి

పెళ్లి పందిరి

పెళ్లి పందిరి

మా పల్లెలో గోపాలుడు

మా పల్లెలో గోపాలుడు

ముద్దుల క్రిష్నయ్య

ముద్దుల క్రిష్నయ్య

ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో క్రిష్నయ్య

ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో క్రిష్నయ్య

అంజి

అంజి

శత్రువు

శత్రువు

దేవుళ్ళు

దేవుళ్ళు

దేవి

దేవి

ముద్దుల మావయ్య

ముద్దుల మావయ్య

మంగమ్మ గారి మనవడు

మంగమ్మ గారి మనవడు

అంకుశం

అంకుశం

అరుందతి

అరుందతి

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?