డైరెక్టర్ బి.జయకు నివాళులర్పించిన సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)

First Published 31, Aug 2018, 12:14 PM IST

డైరెక్టర్ బి.జయకు నివాళులర్పించిన సినీ ప్రముఖులు 

సినీ దర్శకురాలు  జయ ఇక లేరు

సినీ దర్శకురాలు జయ ఇక లేరు

జయ చిన్ననాటి ఫోటో

జయ చిన్ననాటి ఫోటో

జయకు నివాళులర్పించిన మహేష్, వంశీ

జయకు నివాళులర్పించిన మహేష్, వంశీ

జయకు నివాళులర్పించిన వెంకటేష్

జయకు నివాళులర్పించిన వెంకటేష్

జయకు నివాళులర్పించిన శేఖర్ మాస్టర్

జయకు నివాళులర్పించిన శేఖర్ మాస్టర్

జయకు నివాళులర్పించిన ప్రశాంతి

జయకు నివాళులర్పించిన ప్రశాంతి

జయకు నివాళులర్పించిన మంచు మనోజ్

జయకు నివాళులర్పించిన మంచు మనోజ్

జయకు నివాళులర్పించిన నందిని రెడ్డి,ఝాన్సీ

జయకు నివాళులర్పించిన నందిని రెడ్డి,ఝాన్సీ

loader