భౌగోళిక పరిస్థితులను అనుసరించి సూర్య చంద్రుల గమనాలని అనుసరించి భూమి స్వరూపాన్ని ఎనిమిది దిక్కులుగా విభజించారు. అన్ని దిక్కులనుంచి వీచే గాలులు అన్ని ఒకే రకంగా ఉండవు. ఆయా దిక్కుల స్వభావాన్ని అనుసరించి గాలి స్వభావం మారుతుంది. అయితే అన్ని వేళలా అన్ని దిక్కుల నుండి గాలులు వీచవు. ఒక్కో రుతువులో ఒక్కో దిక్కు నుండి ఒక్కో రకమైన గాలులు వీస్తాయి. వానివల్ల మానవులకు కొంత ఆరోగ్యం, కొంత అనారోగ్యం కలుగుతాయి. ఏ గాలులు ఆరోగ్య కరమో ఏ గాలులు ఆరోగ్యకరం కాదో తెలుసుకోవడం అందరికీ మంచిది. దాని వలన తగు జాగ్రత్త చర్యలుతీసుకోవచ్చు.

దిక్షణ దిక్కు గాలులు :

ఏప్రిల్‌, మే నెలలో వచ్చే వసంత ఋతువులో దక్షిణ దిశనుంచి గాలులు నెమ్మదిగా వస్తాయి. ఇవి మలయ పర్వతం మీదుగా వీచడం వలన ఆ పర్వతం మీద ఉన్న ఔషధాల సువాసనలు కూడా ఈ గాలులతో కలిసి వస్తాయి. ఈ మలయ పవనాలు తమ చల్లని స్పర్శతో మానవాళిని వేసవితాపం నుంచి కాపాడతాయి. ఈ గాలులని ఆస్వాదించగలిగితే శరీరంలోని త్రిదోషాలు హరించి మంచి ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది. ఈ గాలిలో తీపి, చేదు వగరు, రుచులు ఉంటాయి.

నైరుతి గాలులు :

జూన్‌ జులై నెలలో వచ్చే గ్రీష్మ రుతువులో నైరుతి దిశ నుంచి గాలులు వీస్తాయి. ఈ గాలుల్లో కారం రుచి ఉంటుంది. ఇవి వేడి చేసే స్వభావం కలిగి ఉంటాయి. ఈ గాలులు ఉదర రోగాలు, పైత్య రోగాలు, మేహరోగాలను కలిగిస్తాయి. రక్త పిత్త రోగాలు కూడా పుడతాయి. ఈ నైరుతి గాలులు సకల రోగాలకు నిలయాలు.

పడమర గాలులు :

ఆగస్ట్‌ సెప్టెంబర్‌లలో ఉండే వర్ష ఋతువులో పడమర గాలులు వీస్తాయి. ఈ గాలులు వెగటుగా ఉండి వేడి చేసే స్వభావం కలిగి ఉంటాయి. ఐనా గ్రీష్మ ఋతువులో నైరుతి గాలుల వలన ఏర్పడిన రక్తపిత్త వ్యాధి హరించిపోతుంది. ఎంతో కాలం నుంచి ఉన్న వివిధ నొమ్ములు మాడిపోతాయి.

వాయువ్య గాలులు : అక్టోబర్‌, నవంబర్‌ నెలలో ఉండే శరత్కాలంలో వాయువ్య దిశ నుంచి గాలులు వీస్తాయి. ఈ గాలుల్లో  కారం, చేదు గుణాలు ఉంటాయి. తేమ ఉండదు. అందుకే ప్రసన్నంగా ఉంటాయి. అయితే వాత వ్యాధులు కలిగించడం. వాత వ్యాధులు ఉన్నవారికి ఎక్కువ అవ్వడం ఈ గాలుల స్వభావం. కఫ రోగాలు, పైత్య రోగాలు తగ్గి వింలోని చెడు నీరు తొలగించే గుణం ఈ గాలులో ఉంటుంది.

తూర్పు, ఉత్తర గాలులు : డిసెంబర్‌, జనవరి నెలలో ఉండే హేమంత ఋతువులో తూర్పు దిక్కున ఉండి ఉత్తర దిక్కుకు ఈ గాలులు వీస్తాయి. తూర్పు గాలులు చలువ చేస్తాయి. కాని వీనివల్ల వాతరోగాలు, కఫ రోగాలు, పైత్య రోగాలు పెరుగుతాయి. వంటినిండా నీరు పట్టే ఉబ్బువ్యాధిని కలిగిస్తాయి. ఉత్తరపు గాలులు కూడా చల్లగా ఉంటాయి. ఇవి కఫాన్ని కొవ్వుని పెంచుతాయి.

ఆగ్నేయ గాలులు : ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలో ఉండే శిశిర ఋతువులో ఆగ్నేయ దిశ నుండి గాలులు వీస్తాయి. ఇవి కూడా అమిత చల్లగా ఉంటాయి. వాత వ్యాధులని పెంచుతాయి. ఉబ్బురోగాలు, వ్రణాలు ఉన్నవారికి మరింత పెరుగుతాయి.

ఈ మాసాలు చూసుకుని ఆ వ్యాధులు ఉన్నవారు కొంచెం జాగ్రత్తలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ప్రస్తుతం జూన్‌ జులై మాసాలు కావున పైత్య రోగాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆ విషయంలో జాగ్రత్త పడండి.

డా.ఎస్.ప్రతిభ