పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీతో పవన్ కల్యాణ్ భేటీ (ఫొటోలు)

First Published 6, Aug 2018, 1:20 PM IST

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

Pawan Kalyan with JaanaSena PAC

loader