శ్రీవారి చెంత జగన్ (పోటోలు)

First Published Jan 10, 2019, 5:20 PM IST

సామాన్యుడిలా న‌డ‌క దారిలో టిక్కెట్లు తీసుకుంటూ.. వేద పండితుల నుంచి ఆశీర్వ‌దాలు పొందుతున్న వైఎస్ జగన్.

సామాన్యుడిలా న‌డ‌క దారిలో టిక్కెట్లు తీసుకుంటూ

సామాన్యుడిలా న‌డ‌క దారిలో టిక్కెట్లు తీసుకుంటూ

శ్రీవారి సేవలో జగన్

శ్రీవారి సేవలో జగన్

శ్రీవారి సేవలో జగన్

శ్రీవారి సేవలో జగన్

హారతి తీసుకుంటున్న జగన్

హారతి తీసుకుంటున్న జగన్

కాలినడకన తిరుమలకు జగన్

కాలినడకన తిరుమలకు జగన్

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?