జగిత్యాలలో కవిత రోడ్ షో (ఫొటోలు)

First Published Nov 29, 2018, 12:26 PM IST

జగిత్యాలలో కవిత రోడ్ షో (ఫొటోలు)

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Today's Poll

ఎంత మంది ఆటగాళ్లతో ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?