జగిత్యాలలో కవిత రోడ్ షో (ఫొటోలు)

First Published 29, Nov 2018, 12:26 PM IST

జగిత్యాలలో కవిత రోడ్ షో (ఫొటోలు)

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

Kavitha road show at Jagitial

loader