డా.యం.ఎన్.చార్య - ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు శాస్త్ర పండితులు -శ్రీమన్నారాయణ ఉపాసకులు. సునంద రాజన్ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు కేంద్రం.తార్నాక -హైదరాబాద్ - ఫోన్:  9440611151


    
గమనిక:- ఈ నెలలో శుభ కార్యక్రమాలకు శుభముహూర్తాలు మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయో అనే విషయంగా సామూహికంగా అందరిని, అన్ని ప్రాంతాల వారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ముహూర్తాలు తెలియ జేయడం జరుగుతున్నది. మీకు కావలసిన "మూహూర్త సమయం" కొరకు మీ వ్యక్తిగత జాతక పరిశీలన చేయించుకుని, మీ జన్మనామం లేదా వ్యహార నామ ఆధారంగా ముహూర్తాల కొరకు మీకు అందుబాటులో ఉన్న అనుభవజ్ఞులైన జ్యోతిష పండితులను సంప్రదించి వారికి దక్షిణ, తాంబూలాదులనిచ్చి, మీ తారబలం, చంద్రబలం, గురుబలం, దశబలం, గోచారబలం మొదలగు విషయలపై పరిశోధన చేయించుకుని సరియైన ముహూర్తాన్ని అడిగి తెలుసుకోగలరు జైశ్రీమన్నారాయణ.

ఈ ముహూర్తాలు కాలయోగం పంచాంగ కర్త శ్రీ పొన్నలూరి శ్రీనివాస గార్గేయ దైవజ్ఞులు నిర్ణయించి ముహూర్తాలు ఈ క్రింది ముహూర్తాలు ఇవ్వడం జరిగినది.

01  - మే  - 2021  శనివారం

వ్యాపారం 
శుభచర్చలు
అగ్రిమెంట్లు  
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
పెండ్లి చూపులకు
సాధారణ కార్యక్రమాలు 

02  - మే  - 2021 ఆదివారం

అగ్రిమెంట్లు 
శుభచర్చలు 
వాణిజ్యం, వ్యాపారం 
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
పెండ్లి చూపులకు
వాహన ప్రారంభాలు 

03  - మే  - 2021 సోమవారం

పెండ్లి చూపులకు
రిజిస్ట్రేషన్లు
అగ్రిమెంట్లకు
క్రయవిక్రయాలకు 
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
 
*  శుక్ర మౌఢ్యమి నేటితో త్యాగమైనది. వివాహాది సుముహుర్తాలు ప్రారంభం. 

05  - మే  - 2021 బుధవారం

పెండ్లి చూపులకు
శుభతాంభూలాలు 
వాణిజ్యం 
వాహన ప్రారంభాలు 
అగ్రిమెంట్లకు 
వివాహం 
గృహప్రవేశం
శాంతి హోమాదులు
బోరింగ్ 

06  - మే  - 2021 గురువారం
వివాహం 
ఉపనయనం 
అక్షరాభ్యాసం
అన్నప్రాసన
శుభతాంభూలాలు
పెండ్లి చూపులకు

13  - మే  - 2021 గురువారం 
వివాహం 
గృహప్రవేశం
ఉపనయనం 
అక్షరాభ్యాసం
కేశఖండన ( పుట్టు వెంట్రుకలు తీయుటకు )
వాణిజ్యం 
శుభచర్చలు 
రిజిస్ట్రేషన్లు
అగ్రిమెంట్లకు
పెండ్లి చూపులకు
వాహన ప్రారంభాలు 

14   - మే  - 2021 శుక్రవారం 
వివాహం 
గృహప్రవేశం
ఉపనయనం 
అక్షరాభ్యాసం
అన్నప్రాసన 
పెండ్లి చూపులకు
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
వాణిజ్యం 
శుభచర్చలు 
వాహన ప్రారంభాలు 
శాంతి హోమాదులు
అగ్రిమెంట్లకు

15  - మే - 2021 శనివారం 
పెండ్లి చూపులకు
క్రయవిక్రయాలకు
దాన్యసంగ్రహం 
సాధారణ కార్యాలకు 


16  - మే - 2021 ఆదివారం 
పెండ్లి చూపులకు
క్రయవిక్రయాలకు
దాన్యసంగ్రహం 
సాధారణ కార్యాలకు 
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
వాణిజ్యం
శుభచర్చలు
వాహన ప్రారంభాలు 
గృహప్రవేశం
బోరింగ్ 
శాంతి హోమాదులు
ఉపనయనం


 17  - మే - 2021 సోమవారం 
సాధారణ కార్యాలకు 
వాహన ప్రారంభాలు 
వాణిజ్యం

19   - మే - 2021 బుధవారం 

సాధారణ కార్యాలకు 
శుభతాంభూలాలు
వాణిజ్యం
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
వివాహం 
గృహప్రవేశం
శాంతి హోమాదులు

20  - మే - 2021 గురువారం 
పెండ్లి చూపులకు
నిశ్చయతాంభూలాలు
అగ్రిమెంట్లకు
రిజిస్ట్రేషన్లు
క్రయవిక్రయాలకు
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
వాణిజ్యం
వాహన ప్రారంభాలు 

21  - మే - 2021 శుక్రవారం 
క్రయవిక్రయాలకు
పెండ్లి చూపులకు
రిజిస్ట్రేషన్లు
వాణిజ్యం
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
శుభచర్చలు
వివాహం 
గృహప్రవేశం
ఉపనయనం 

22  - మే - 2021 శనివారం 
వివాహం
ప్రతిష్టలు 
అన్నప్రాసనకు
వాణిజ్యం
వ్యాపారం 
పెండ్లి చూపులకు
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
వాహన ప్రారంభం
బోరింగ్ 

23  - మే - 2021 ఆదివారం 
వాణిజ్యం
పెండ్లి చూపులకు
నిశ్చయతాంభూలాలు
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
వివాహం
గృహప్రవేశం
ఉపనయనం 

24  - మే - 2021 సోమవారం 
వివాహం
అక్షరాభ్యాసం
అన్నప్రాసనకు
ప్రతిష్టలు 
పెండ్లి చూపులకు
నిశ్చయతాంభూలాలు
క్రయవిక్రయాలకు
వాణిజ్యం

26  - మే - 2021 బుధవారం 

వివాహం
గ్రుహప్రవేశాలకు
అక్షరాభ్యాసం
అన్నప్రాసనకు
ప్రతిష్టలు 
పెండ్లి చూపులకు
నిశ్చయతాంభూలాలు
సీమంతాదులు 
అగ్రిమెంట్లకు
వాణిజ్యం
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
వాణిజ్యం
వాహన ప్రారంభం

27  - మే - 2021 గురువారం 
క్రయవిక్రయాలకు
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
పెండ్లి చూపులకు
వివాహం
గ్రుహప్రవేశాలకు
శాంతి హోమాదులు
ఉపనయనం 

28  - మే - 2021 శుక్రవారం 
వివాహం
ప్రతిష్టలు 
నిశ్చయతాంభూలాలు
అక్షరాభ్యాసం
అన్నప్రాసనకు
పెండ్లి చూపులకు
వాణిజ్యం
అగ్రిమెంట్లకు
బోరింగ్ 
ఉపవిద్యాప్రారంభం 

29  - మే - 2021 శనివారం 
పెండ్లి చూపులకు
వాణిజ్యం
అన్నప్రాసనకు
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
వాహన ప్రారంభం 
వివాహం
ఉపనయనం
గృహారంభాలకు
గ్రుహప్రవేశాలకు
శాంతి క్రతువులకు 

30  - మే - 2021 ఆదివారం 
వివాహం
ఉపనయనం
నిశ్చయతాంభూలాలు
అక్షరాభ్యాసం
అన్నప్రాసనకు
ప్రతిష్టలు
వాణిజ్యం
అగ్రిమెంట్లకు
వ్యాపార ప్రారంభాదులకు
గృహారంభాలకు
గ్రుహప్రవేశాలకు
శాంతి క్రతువులకు 

31  - మే - 2021 సోమవారం 
వివాహం
ఉపనయనం
ప్రతిష్టలు
నిశ్చయతాంభూలాలు
అక్షరాభ్యాసం
పెండ్లి చూపులకు
డోలహరణ ( బిడ్డను ఉయ్యాలో వేయుటకు )
గ్రుహప్రవేశాలకు
శాంతి క్రతువులకు