ఈ ఆయిల్ వాడితే.. జట్టు బలంగా పెరుగుతంది..!

First Published May 22, 2021, 2:28 PM IST

జుట్టు అందంగా.. ధృఢంగా పెరగడానికి ఓ ఆయిల్ రాసుకుంటే సరిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అది కూడా స్వయంగా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చట. అదెలాగో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం..