ఉజ్జయినీ మహాంకాళికి తొలి బోనం సమర్పించిన తలసాని (ఫోటోలు)

First Published 21, Jul 2019, 10:33 AM

ఉజ్జయినీ మహాంకాళికి తొలి బోనం సమర్పించిన తలసాని (ఫోటోలు)

ఉజ్జయినీ మహాంకాళీకి తొలి బోనం తీసుకెళ్తున్న తలసాని దంపతులు

ఉజ్జయినీ మహాంకాళీకి తొలి బోనం తీసుకెళ్తున్న తలసాని దంపతులు

మంత్రి తలసానికి పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలుకుతున్న ఆలయ అర్చకులు

మంత్రి తలసానికి పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలుకుతున్న ఆలయ అర్చకులు

బోనంతో తలసాని సతీమణి సువర్ణ

బోనంతో తలసాని సతీమణి సువర్ణ

బోనాన్ని తీసుకోస్తున్న తలసాని కుటుంబసభ్యులు

బోనాన్ని తీసుకోస్తున్న తలసాని కుటుంబసభ్యులు

అమ్మవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి తలసాని కుటుంబసభ్యులు

అమ్మవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి తలసాని కుటుంబసభ్యులు

ఏర్పాట్లపై అధికారులతో చర్చిస్తున్న మంత్రి తలసాని

ఏర్పాట్లపై అధికారులతో చర్చిస్తున్న మంత్రి తలసాని

అమ్మవారికి బోనం సమర్పిస్తున్న మంత్రి తలసాని కుటుంబసభ్యులు

అమ్మవారికి బోనం సమర్పిస్తున్న మంత్రి తలసాని కుటుంబసభ్యులు

భక్తులకు హారతి అందజేస్తున్న తలసాని

భక్తులకు హారతి అందజేస్తున్న తలసాని

loader