గోల్కొండలో సంబురంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు

First Published 15, Aug 2019, 4:53 PM IST

గోల్కొండలో సంబురంగా స్వాతంత్ర్యదినోత్సవ వేడుకలు

ఇండిపెండెన్స్ డే వేడుకలకు ముస్తాబైన గోల్కొండ కోట

ఇండిపెండెన్స్ డే వేడుకలకు ముస్తాబైన గోల్కొండ కోట

ఇండిపెండెన్స్ వేడుకల్లో పోలీసులు

ఇండిపెండెన్స్ వేడుకల్లో పోలీసులు

గోల్కొండ కోటలో జెండా ఆవిష్కరణకు వెళ్తున్న సీఎం కేసీఆర్

గోల్కొండ కోటలో జెండా ఆవిష్కరణకు వెళ్తున్న సీఎం కేసీఆర్

జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన తర్వాత పోలీసు గౌరవందనం స్వీకరిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన తర్వాత పోలీసు గౌరవందనం స్వీకరిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించిన తర్వాత సెల్యూట్ చేస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించిన తర్వాత సెల్యూట్ చేస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న మంత్రులు, అధికారులు, వీఐపీలు

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్న మంత్రులు, అధికారులు, వీఐపీలు

ఇండిపెండెన్స్ వేడుకల కోసం హాజరైన అతిథుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన వేదిక

ఇండిపెండెన్స్ వేడుకల కోసం హాజరైన అతిథుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన వేదిక

జాతీయ పతాకావిష్కరణ తర్వాత ప్రజలకు అబివాదం చేస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

జాతీయ పతాకావిష్కరణ తర్వాత ప్రజలకు అబివాదం చేస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

గోల్కోండలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను వీక్షిస్తున్న ప్రముఖులు

గోల్కోండలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను వీక్షిస్తున్న ప్రముఖులు

జాతీయ పతాకావిష్కరణ తర్వాత ప్రసంగిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

జాతీయ పతాకావిష్కరణ తర్వాత ప్రసంగిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో జీహెచ్ఎంసీ మేయర్, మాజీ మంత్రి నాయిని నర్సింహ్మారెడ్డి తదితరులు

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో జీహెచ్ఎంసీ మేయర్, మాజీ మంత్రి నాయిని నర్సింహ్మారెడ్డి తదితరులు

పోలీసు అమర వీరుల స్థూపం వద్ద నివాళులు అర్సిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

పోలీసు అమర వీరుల స్థూపం వద్ద నివాళులు అర్సిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

loader