హైదరాబాదు మెట్రోలో పవన్ కల్యాణ్ ముచ్చట్లు : ఎవరీ రైతు?

First Published 5, Nov 2020, 10:47 AM

జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్  గురువారం ఉదయం హైదరాబాద్ మెట్రో రైలులో ప్రయాణం చేశారు. మాదాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి మియాపూర్ వరకు ప్రయాణించారు. 

<p>జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ &nbsp;గురువారం ఉదయం హైదరాబాద్ మెట్రో రైలులో ప్రయాణం చేశారు. మాదాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి మియాపూర్ వరకు ప్రయాణించారు.&nbsp;</p>

జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్  గురువారం ఉదయం హైదరాబాద్ మెట్రో రైలులో ప్రయాణం చేశారు. మాదాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి మియాపూర్ వరకు ప్రయాణించారు. 

<p>పవన్ కళ్యాణ్&nbsp;వకీల్ సాబ్ షూటింగ్ నిమిత్తం మియాపూర్ వెళ్లారు. సాధారణ ప్రయాణికుడిలా మెట్రో స్టేషన్ లో చెకింగ్ ప్రక్రియను, ఎంట్రీ విధానాన్ని పాటించారు.</p>

పవన్ కళ్యాణ్ వకీల్ సాబ్ షూటింగ్ నిమిత్తం మియాపూర్ వెళ్లారు. సాధారణ ప్రయాణికుడిలా మెట్రో స్టేషన్ లో చెకింగ్ ప్రక్రియను, ఎంట్రీ విధానాన్ని పాటించారు.

<p>ఈ మెట్రో ప్రయాణంలో &nbsp;భాగంగా అమీర్ పేట స్టేషన్లో ట్రైన్ మారారు. ఈ సందర్భంలో తోటి ప్రయాణికులతో సంభాషించారు. మియాపూర్ వెళ్లే ట్రైన్ లో పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన ద్రాక్షారామం, సత్యవాడ ప్రాంతాల వారు కూర్చున్నారు.&nbsp;</p>

ఈ మెట్రో ప్రయాణంలో  భాగంగా అమీర్ పేట స్టేషన్లో ట్రైన్ మారారు. ఈ సందర్భంలో తోటి ప్రయాణికులతో సంభాషించారు. మియాపూర్ వెళ్లే ట్రైన్ లో పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన ద్రాక్షారామం, సత్యవాడ ప్రాంతాల వారు కూర్చున్నారు. 

<p>ద్రాక్షారామం చెందిన చిన సత్యనారాయణ అనే రైతుతో మాట్లాడారు. పంటల గురించి, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.</p>

ద్రాక్షారామం చెందిన చిన సత్యనారాయణ అనే రైతుతో మాట్లాడారు. పంటల గురించి, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.

<p>ద్రాక్షారామం చెందిన చిన సత్యనారాయణ అనే రైతుతో మాట్లాడారు. పంటల గురించి, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.</p>

ద్రాక్షారామం చెందిన చిన సత్యనారాయణ అనే రైతుతో మాట్లాడారు. పంటల గురించి, ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.

<p>చిన సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ ఇటీవలి వర్షాలకు వ్యవసాయం బాగా దెబ్బతింది అని చెప్పారు.&nbsp;</p>

చిన సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ ఇటీవలి వర్షాలకు వ్యవసాయం బాగా దెబ్బతింది అని చెప్పారు. 

<p>తమ ప్రాంతంలోనూ, కుటుంబంలోనూ చాలామంది మీ అభిమానులు ఉన్నారు. ఈ ప్రయాణంలో మిమ్మల్ని కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.&nbsp;</p>

తమ ప్రాంతంలోనూ, కుటుంబంలోనూ చాలామంది మీ అభిమానులు ఉన్నారు. ఈ ప్రయాణంలో మిమ్మల్ని కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. 

<p>మెట్రో ట్రైన్ ప్రయాణం తనకు మొదటిసారి అని ఆ రైతు చెప్పగానే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నవ్వుతూ మీకే కాదు నాకు కూడా మెట్రో ప్రయాణం ఇదే మొదటిసారి అని అన్నారు.&nbsp;</p>

మెట్రో ట్రైన్ ప్రయాణం తనకు మొదటిసారి అని ఆ రైతు చెప్పగానే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నవ్వుతూ మీకే కాదు నాకు కూడా మెట్రో ప్రయాణం ఇదే మొదటిసారి అని అన్నారు. 

<p>మెట్రో ట్రైన్ ప్రయాణం తనకు మొదటిసారి అని ఆ రైతు చెప్పగానే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నవ్వుతూ మీకే కాదు నాకు కూడా మెట్రో ప్రయాణం ఇదే మొదటిసారి అని అన్నారు.&nbsp;</p>

మెట్రో ట్రైన్ ప్రయాణం తనకు మొదటిసారి అని ఆ రైతు చెప్పగానే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నవ్వుతూ మీకే కాదు నాకు కూడా మెట్రో ప్రయాణం ఇదే మొదటిసారి అని అన్నారు. 

<p>ఈ ప్రయాణంలో జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ వెంట చిత్ర నిర్మాత దిల్ రాజు ఉన్నారు.</p>

ఈ ప్రయాణంలో జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ వెంట చిత్ర నిర్మాత దిల్ రాజు ఉన్నారు.

<p>ఈ ప్రయాణంలో జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ వెంట చిత్ర నిర్మాత దిల్ రాజు ఉన్నారు.</p>

ఈ ప్రయాణంలో జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ వెంట చిత్ర నిర్మాత దిల్ రాజు ఉన్నారు.

<p>పవన్ కల్యాణ్ నటిస్తున్న వకీల్ సాబ్ సినిమా షూటింగ్ లో భాగంగా గురువారం ఉదయం మెట్రోలో సందడి చేశారు.&nbsp;</p>

పవన్ కల్యాణ్ నటిస్తున్న వకీల్ సాబ్ సినిమా షూటింగ్ లో భాగంగా గురువారం ఉదయం మెట్రోలో సందడి చేశారు. 

<p>పవన్ కల్యాణ్ నటిస్తున్న వకీల్ సాబ్ సినిమా షూటింగ్ లో భాగంగా గురువారం ఉదయం మెట్రోలో సందడి చేశారు.&nbsp;</p>

పవన్ కల్యాణ్ నటిస్తున్న వకీల్ సాబ్ సినిమా షూటింగ్ లో భాగంగా గురువారం ఉదయం మెట్రోలో సందడి చేశారు. 

<p>సాధారణ ప్రయాణికుడిలా మెట్రో స్టేషన్ లో చెకింగ్ ప్రక్రియను, ఎంట్రీ విదానాన్ని పాటించారు.&nbsp;</p>

సాధారణ ప్రయాణికుడిలా మెట్రో స్టేషన్ లో చెకింగ్ ప్రక్రియను, ఎంట్రీ విదానాన్ని పాటించారు. 

<p>సాధారణ ప్రయాణికుడిలా మెట్రో స్టేషన్ లో చెకింగ్ ప్రక్రియను, ఎంట్రీ విదానాన్ని పాటించారు.&nbsp;</p>

సాధారణ ప్రయాణికుడిలా మెట్రో స్టేషన్ లో చెకింగ్ ప్రక్రియను, ఎంట్రీ విదానాన్ని పాటించారు.