సెక్స్ లైఫ్ ని నాశనం చేసే డేంజర్ ఫుడ్స్ ఇవి.. దూరం పెట్టాల్సిందే..!

First Published Apr 27, 2021, 2:14 PM IST

ఏదేమైనా, వివాహం బలంగా ఉండటానికి, శారీరకంగానే కాకుండా, మానసికంగా, శారీరకంగా కూడా పరిపూర్ణంగా ఉండాలి. లేకపోతే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.