పాల వ్యాపారం కోసం: రూ. 30 కోట్లతో హెలికాప్టర్ కొన్నాడు.

First Published Feb 17, 2021, 10:49 AM IST

తన వ్యాపారం కోసం జనార్ధన్ అనే వ్యక్తి రూ. 30 కోట్లను వెచ్చించి హెలికాప్టర్ ను కొనుగోలు చేశాడు.