హిమాచల్‌ప్రదేశ్ గవర్నర్‌గా దత్తాత్రేయ ప్రమాణం

First Published 11, Sep 2019, 5:26 PM

హిమాచల్‌ప్రదేశ్ గవర్నర్‌గా దత్తాత్రేయ ప్రమాణం

గవర్నర్ గా ప్రమాణం చేసిన తర్వాత సంతకం చేస్తున్న దత్తాత్రేయ

గవర్నర్ గా ప్రమాణం చేసిన తర్వాత సంతకం చేస్తున్న దత్తాత్రేయ

చీఫ్ జస్టిస్ దత్తాత్రేయకు అభివాదం చేస్తున్న చిత్రం

చీఫ్ జస్టిస్ దత్తాత్రేయకు అభివాదం చేస్తున్న చిత్రం

దత్తాత్రేయతో మాట్లాడుతున్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ సీఎం జైరామ్ ఠాకూర్

దత్తాత్రేయతో మాట్లాడుతున్న హిమాచల్ ప్రదేశ్ సీఎం జైరామ్ ఠాకూర్

దత్తాత్రేయకు పుష్పగుచ్చం అందిస్తున్న హిమాచల్ సీఎం జైరామ్ ఠాకూర్

దత్తాత్రేయకు పుష్పగుచ్చం అందిస్తున్న హిమాచల్ సీఎం జైరామ్ ఠాకూర్