ఇమ్యూనిటీని పెంచే యోగాసనాలు.. ఎన్ని ఉపయోగాలో...

First Published Apr 29, 2021, 3:21 PM IST

క్రమం తప్పని వ్యాయామంతో రోగనిరోధక శక్తిని కాపాడుకోవచ్చు. అందుకే రోజూ వ్యాయామం చేయడాన్ని ఆపకండి.