డిప్రెషన్ లో ఉన్నారా..? ఈ చిట్కాతో బయటపడండి..!

First Published Jun 10, 2021, 2:15 PM IST

డిప్రెషన్ తో బాధపడేవారిలో 30శాతం మందికి కేవలం కౌన్సిలింగ్, మెడికేషన్ ద్వారానే క్యూర్ అవుతోందట.