జ్వరం వచ్చినప్పుడు చికెన్ తినొచ్చా..?

First Published May 7, 2021, 10:05 AM IST

మన ఇంట్లో పెద్వారు మాత్రం చికెన్ పెట్టడానికి ఒప్పుకోరు. ఆ సమయంలో చికెన్ తింటే కామెర్లకు దారితీస్తుందేమోనని వారి భయం. మరి  ఇందులో నిజమెంత..? చికెన్ తినొచ్చా..? తినకూడదా..? నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఇప్పుడు  చూద్దాం..