జేబుల జాకెట్టు, నడుముకు తోలు బెల్టు... కాలర్ ఎగరేసి కవ్విస్తున్న రష్మీ!

First Published Feb 12, 2021, 9:00 PM IST

చక్కనమ్మ చిక్కినా అందమే అనేది తెలుగు సామెత.  అందగత్తెలు కట్టు బొట్టు విషయంలో కట్టుబాట్లు పాటించకపోయినా అందంగానే ఉంటారు.