లాట్ మొబైల్స్ లో మహర్షి బ్యూటీ

First Published 15, Mar 2019, 8:55 PM

వివో V11 ప్రో మొబైల్ ని లాంచ్ చేసిన పూజ హెగ్డే

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally

Pooja Hegde Launches VIVO V11 Pro at Lot Mobiles Kukatpally