కరోనా కష్టాల్లోనూ ప్రెస్టేజీ తగ్గొద్దు... అందుకే బంగారు మాస్కులు

First Published 20, Jul 2020, 6:32 PM

కరోనా కష్టకాలంలోనూ ప్రెస్టేజీ ఏ మాత్రం తగ్గొద్దని కొందరు బంగారు మాస్కులు ధరిస్తున్నారు. 

<p>cartoon</p>

cartoon

loader