104,108 వాహనాలను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్ (ఫోటోలు)

First Published Jul 1, 2020, 3:24 PM IST

104,108 వాహనాలను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్ (ఫోటోలు)