104,108 వాహనాలను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్ (ఫోటోలు)

First Published 1, Jul 2020, 3:24 PM

104,108 వాహనాలను ప్రారంభించిన సీఎం జగన్ (ఫోటోలు)

<p>ముఖ్యమంత్రి జగన్‌కు నమస్కరిస్తున్న 104 వాహన డ్రైవర్</p>

ముఖ్యమంత్రి జగన్‌కు నమస్కరిస్తున్న 104 వాహన డ్రైవర్

<p>ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా విజయవాడ ఎంజీ రోడ్డులో బారులు తీరిన 104, 108 వాహనాలు</p>

ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా విజయవాడ ఎంజీ రోడ్డులో బారులు తీరిన 104, 108 వాహనాలు

<p>104, 108 ప్రారంభోత్సవం అనంతరం వైద్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నాని, అధికారులు</p>

104, 108 ప్రారంభోత్సవం అనంతరం వైద్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నాని, అధికారులు

<p>సీఎం జగన్‌ను చూసి కేరింతలు కొడుతున్న 108 వాహన డ్రైవర్, నమస్కరిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి</p>

సీఎం జగన్‌ను చూసి కేరింతలు కొడుతున్న 108 వాహన డ్రైవర్, నమస్కరిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి

<p>సీఎం జగన్‌కు అభివాదం చేస్తున్న 108 వాహన డ్రైవర్</p>

సీఎం జగన్‌కు అభివాదం చేస్తున్న 108 వాహన డ్రైవర్

<p>వేదికపై అభివాదం చేస్తున్న సీఎం జగన్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు</p>

వేదికపై అభివాదం చేస్తున్న సీఎం జగన్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు

<p>108, 104 వాహన పరేడ్‌ను తిలకిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్</p>

108, 104 వాహన పరేడ్‌ను తిలకిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్

<p>108, 104 వాహన పరేడ్‌ను తిలకిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్</p>

108, 104 వాహన పరేడ్‌ను తిలకిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్

<p>108, 104 వాహనాలను జెండా ఊపి ప్రారంభిస్తున్న సీఎం జగన్</p>

108, 104 వాహనాలను జెండా ఊపి ప్రారంభిస్తున్న సీఎం జగన్

loader