శ్రీవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం జగన్

First Published Oct 1, 2019, 3:20 PM IST

శ్రీవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం జగన్
 

తిరుపతికి వచ్చిన సీఎం జగన్ కు స్వాగతం పలికిన టీటీడీ అధికారులు

తిరుపతికి వచ్చిన సీఎం జగన్ కు స్వాగతం పలికిన టీటీడీ అధికారులు

సీఎంకు  బోకె అందిస్తున్న టీటీడీ ఈవో సింఘాలు

సీఎంకు బోకె అందిస్తున్న టీటీడీ ఈవో సింఘాలు

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో సీఎం జగన్

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో సీఎం జగన్

తిరుపతిలో ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న వైఎస్ జగన్

తిరుపతిలో ప్రజలకు అభివాదం చేస్తున్న వైఎస్ జగన్

శ్రీవారికి పట్టు వస్త్రాలను తీసుకెళ్తున్న సీఎం జగన్

శ్రీవారికి పట్టు వస్త్రాలను తీసుకెళ్తున్న సీఎం జగన్

సీఎం జగన్ తో పాటు మంత్రులు, టీటీడీ ఛైర్మెన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి

సీఎం జగన్ తో పాటు మంత్రులు, టీటీడీ ఛైర్మెన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి

సీఎం జగన్ కు తీసుకెళ్తున్న టీటీడీ అధికారులు

సీఎం జగన్ కు తీసుకెళ్తున్న టీటీడీ అధికారులు

తిరుపతి ఆలయంలో సీఎం జగన్

తిరుపతి ఆలయంలో సీఎం జగన్

సంప్రదాయ పద్దతుల్లో సీఎం జగన్

సంప్రదాయ పద్దతుల్లో సీఎం జగన్

సీఎం జగన్ కు శ్రీవారి ఫోటోను  బహుకరిస్తున్నటీటీడీ ఈవో

సీఎం జగన్ కు శ్రీవారి ఫోటోను బహుకరిస్తున్నటీటీడీ ఈవో

భక్తులకు అబివాదం చేస్తున్న సీఎం జగన్

భక్తులకు అబివాదం చేస్తున్న సీఎం జగన్

సీఎం జగన్ తులాబారం

సీఎం జగన్ తులాబారం

Today's Poll

మీరు ఎంత మందితో ఆన్ లైన్ గేమ్స్ ఆడడానికి ఇష్టపడుతారు?